FAQs Complain Problems

धौलिगाड बृहत खानेपानी मुहान स्थल

Read More

गुठिचौर गाउँपालिका कार्यालय रहेको स्थल गुठिचौर गा. पा.-४ धलमुडी, जुम्ला

Read More

गुठिचौर पर्यटकीय स्थल गुठिचौर गा. पा.-२, जुम्ला

Read More

गुठिचौर गाउँपालिका वडा नं १ स्थित गडिगाउँ बस्ति

Read More

गुठिचौर गाउँपालिका वडा नं ५ वडा कार्यालय रहेको स्थल देपालगाउँ

Read More

हिउँसँगै सजिएको चिमारा मालिका पर्यटकीय स्थल गुठिचौर गाउँपालिका ४ जुम्ला

Read More

गुठिचौर गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

         गुठिचौर गाउँपालिका नेपालको संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरु मध्ये एक स्थानीय तह हो। नेपालको कर्णाली प्रदेश जुम्ला जिल्लामा पर्ने गुठिचौर गाउँपालिका साविकका  देपालगाउँ , गोठिचौर र गज्र्यानकोट  गरी ३ गा.वि.स. हरु समावेश भएका छन्। ४२७ वर्ग कि.मि.

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत स्तर छैटौँ
सहायक स्तर पाँचौ
कम्प्युटर अपरेटर