FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बेरोजगार निवेदन संकलन सम्बन्धी सूचना

१३ औँ गाउँसभामा उपस्थिति सम्बन्धी सूचना

आ व २०७९।८० र गत आ व २०७८।७९ को सार्वजनि सुनुवाइ सम्बन्धी सूचना

सूचना प्रविधि सम्बन्धी कामकाज गर्ने फर्म वा कम्पनिहरु सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना

गाउँपालिकाको वस्तुस्थिति विवरण संकलनका लागि विज्ञापन गरी छनौट भएका गणकहरुको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना

भुक्तानी तथा निकासा सम्बन्धी गुठिचौर गा पा जुम्लाको सूचना

गुठिचौर गाउँपालिका जुम्लाको गणक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना!

जिल्ला निर्वाचन कर्यालय जुम्लाको मतदाता नामावली अध्यावधिक सम्बन्धी सूचना टाँस गरिदिने बारे वडा कार्यालय सबै

गुठिचौर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को LISA को अन्तिम नतिजा

आ व २०७८।७९ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना सम्झौता सम्बन्धी सूचना वडा कार्यालय सबै

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना वडा कार्यालय सबै

आ व २०७८।७९ अन्तर्गतका योजनाहरु सम्झाैता गर्ने बारे जरुरी सूचना

दस्तावेज: 

पकेट/ ब्लक स्थापना गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।