FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ व २०८०।०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 07/31/2023 - 11:13 PDF icon स्थानीय राजपत्र गुठिचौर गाउँपालिका जुम्ला२०८०.pdf

आ व २०७९।०८० को चौमासिक खर्च विवरण

८०/८१ 07/20/2023 - 10:42 PDF icon चौमासिक खर्च विवरण.pdf

गुठिचौर गाउँपालिकाको आ व २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/27/2023 - 18:00 PDF icon Final Version नमूना वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट.pdf

आ व २०७९।८० को १२ औँ गाउँसभाबाट पारित करका दरहरुको सूची

७९/८० 12/27/2022 - 23:37 PDF icon आ व २०७९।८० का करहरुको दर सूची.pdf

गुठिचौर गाउँपालिका जुम्लाको आ व २०७९। ८० नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कर्यक्रम

७८/७९ 06/24/2022 - 18:10 PDF icon गुठिचौर गाउँपालिकाको आ व २०७९।८० नीति कार्यक्रम तथा बजेट.pdf

आर्थिक वर्ष ०७८।७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट

७७/७८ 07/23/2021 - 14:35 PDF icon गुठिचौर गाउँपालिका आ व ०७८।७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 12/07/2018 - 12:47 PDF icon Budget1.pdf