FAQs Complain Problems

८०/८१

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

दस्तावेज: 

औषधि खरिद सम्बन्धी अनलाइन ई बिडिङ्ग सम्बन्धी सूचना

स्नातक तह कृषि प्राविधि कृषि अधिकृत दपको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायकको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको बारे

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

कार्यपालिका निर्णय२०८०।०९।१५

करार सेवाको परीक्षा मिति सम्बन्धी सूचना

सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा पदपूर्तीको लागि विज्ञापन गरिएका केही पदहरुको विज्ञापन स्थगीत गरिएको सूचना

करार सेवाको विज्ञापन गरिएको प्रशासन सहायक चौथो को पद संशोधन गरिएको सूचना

करार सेवामा सहायक चौथो प्रशासन र फिल्ड सहायकको विज्ञापन २०८०

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन २०८०

दस्तावेज: 

आ व २०८०।०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

गुठिचौर गाउँपालिकाको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्यन्त जरुरी सूचना

गुठिचौर गाउँपालिकाको पत्रकार, सञ्चारकर्मी र मिडिया हाउसका सञ्चालकहरुको लागि सूचाना प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी सूचना