FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गुठिचौर गाउँपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७९/८० 01/22/2023 - 21:09 PDF icon १५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७९/८० 01/22/2023 - 21:04 PDF icon 123456.pdf
न्यायिक समिति सञ्चालन कार्यविधि ७९/८० 01/02/2023 - 17:13 PDF icon न्यायिक समिति सञ्चालन कार्यविधि.pdf
गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७९/८० 01/02/2023 - 17:01 PDF icon गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि.pdf
गाउँ कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७९/८० 01/02/2023 - 16:59 PDF icon कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि.pdf
गुठिचौर गाउँपालिका जुम्लाको विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७९/८० 12/27/2022 - 08:07 PDF icon गुठिचौर गा पा विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
स्वास्थ्य संकट एवम् विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ ७९/८० 09/08/2022 - 13:23 PDF icon स्वास्थ्य संकट एवम् विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९.pdf
गुठिचौर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 04:45 PDF icon गुठिचौर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति २०७८.pdf
आ व २०७८।७९ को विनियोजना ऐन, आर्थिक ऐन र बजेट तथा कार्यक्रम ७८/७९ 08/20/2021 - 07:20 PDF icon विनयोजन ऐन आर्थिक ऐन र वार्षिक कार्यक्रम.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 18:26 PDF icon guthichaur2077 Aarthik Ein.pdf

Pages