FAQs Complain Problems

७५/७६

Depalgaun Naumuli Micro Hydro Project Maintenance Work

दस्तावेज: 

Dansangu to Goruwodar Road Construction Work

Adhalikhola Micro Hydro Project Construction Work

 

 

दस्तावेज: 

स्थानिय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि

दस्तावेज: 

स्थानिय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तवना

बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

Documents

दस्तावेज: